RD Gateway

Remote Desktop Gatewqay (tidigare Terminal Services Gateway) används för att ansluta till RDP-resurser som finns på internt nät.

RemoteApp

Publicering av programvaror som tex Nilex som körs via terminalserverlösningar. Användare ser endast de programvaror som är publicerade till behörighetsgrupper som han/hon ingår i.